Xantus Géza

Xantus Géza, Dove cielo e terra si incontrano, olaj, vászon, 70 x 60 cm, 2019,

Dove cielo e terra si incontrano

Dove cielo e terra si incontrano című festmény (olaj, vászon technikával) a Szentatya csíksomlyói látogatása alkalmára készült.  

A kép azt a hangulatot sugallja, amely évszázadokon át tömegeket késztetett zarándoklatra.

A kompozíción hívők csoportja látható, akik a két Somlyó hegy között található hármashalom oltár felé tartanak, hogy a természeti környezetben bemutatott szentmisén részt vegyenek.

A képen dominál a sárgás – fehéres fény, amely az oltár irányából fókuszál. Erőteljes hatása az égen a felhők közt felsejteti a csíksomlyói Szűzanya szobrának körvonalát és a földön az oltárhoz közeledő zarándokokat beolvasztja a természetbe, mintegy eltörölve az ég és a föld közötti határt.

A kékes zöldes színekkel megfestett alakok közül előtérbe kerül egy ferences szerzetes, aki a kegyhely őrzőjét és egyben a Szentatya lelkületét jelképezi. Az ábrázolás újszerű képi megformálásban a háromdimenziósnak tapasztalt világon túlmutatóan egy további “transzcendens dimenziót” is feltár, ahol a figurák, formák egymáson átjárhatók. Mindez különös sajátosságot ad az alkotásnak.

„Xantus Géza témái gyakori tárgyai a képzőművészetnek: bibliai jelenetek, aktok, a történelem bennünket érintő vonatkozásai. Egyetemessége időtlenséggel párosul azáltal, hogy alakjainak öltözete legtöbbször drapériaként elfedő lepel, mely kortalanná tesz, és inkább az arcokra, a tárgyakra tereli figyelmünket”

Gebauer Imola művészettörténész

„Xantus Géza témái elsősorban a Biblia világából kerülnek ki, de megörökítik a magyar történelem tragikus fordulóit, az emberiségre leselkedő veszélyeket, sorscsapásokat, napjaink veszélyeit (a közöny, közömbösség) is, melyek figyelmeztetésként jelennek meg művein. Fontosnak tartja általuk felhívni a figyelmet a hagyományok megmentésére. Képein gyakran jelentkeznek az erdélyi gyökerek, az erdélyi látásmód.”

Schelken Pálma

„Képeit nyugodt szívvel nevezhetjük látomásoknak, amelyek áttörik földi világunk három dimenzióját.”

Gáspár Dorottya